Kvalifikovaný a komerční certifikát (rozdíly)

Kvalifikovaný osobní certifikát – pozor, nezaměňujte kvalifikovaný elektronický podpis (níže popsaný) a kvalifikovaný osobní certifikát. Jak zaručený, tak kvalifikovaný elektronický podpis jsou založeny na kvalifikovaném certifikátu. Tím je možné podepisovat dokumenty (PDF, MS Word a další), či jej využívat v rámci různých webových aplikací (podávání nabídek na veřejné zakázky apod.). Cena kvalifikovaného osobního certifikátu PostSignum činí 396 Kč s DPH.

Komerční osobní certifikát – slouží např. k bezpečnému přihlašování, podepisování a šifrování e-mailů (tedy pro bezpečnou komunikaci). Cena komerčního osobního certifikátu PostSignum činí 348 Kč s DPH. Komerční certifikát není automaticky uznáván úřady státní správy.

Kvalifikovaný elektronický podpis – elektronický podpis s nejvyšším stupněm důvěryhodnosti a zabezpečení. Jedná se o elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným (QSCD) prostředkem (tj. např. USB tokenem nebo čipovou kartou) a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Tento požadavek plyne z nařízení eIDAS – to vešlo v účinnost 20.9.2018.