Napište nám
Kvalifikované elektronické pečetě

Kvalifikované elektronické pečetě

 • Původ a integrita dokumentu
 • Dle nařízení eIDAS
 • Určeno pro právnické osoby

Co jsou elektronické pečetě?

Elektronické pečetě by měly sloužit jako důkaz toho, že elektronický dokument vydala určitá právnická osoba. Cílem však není potvrdit vůli právnické osoby (není podpisem právnické osoby), nýbrž poskytovat jistotu o původu a integritě dokumentu. Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť je vydávaný výhradně právnickým osobám – tzn. nemůže být vydán fyzické osobě. To je hlavní rozdíl oproti kvalifikovanému elektronickému podpisu, byť se stále jedná o certifikát. 

Kvalifikovaná elektronická pečeť

Kvalifikovaná elektronická pečeť je zaručená elektronická pečeť, která je vytvořena pomocí kvalifikovaného prostředku a je založena na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť. Kvalifikovaný prostředek prošel povinně certifikací – jednotlivé prostředky jsou popsány níže.

Rozdíl mezi kval. elektronickým podpisem a kval. elektronickou pečetí

 • V případě dokumentu, kterým se právně jedná a který je vytvořen fyzickou (tedy úřední) osobou, je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis – to se týká zejm. správních rozhodnutí, výzev k odstranění vad, veřejnoprávních smluv a ostatních automatizovaných úkonů právního jednání.
 • V případě dokumentu, kterým se právně jedná, výsledkem automatizovaného zpracování, zpravidla se zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí – to se týká zejm. výpisů z informačních systému, doručenek z elektronické podatelny a konverzních doložek v případě autorizované konverze.

Máte-li požadavek na kvalifikovanou elektronickou pečeť právnické osoby, dle nařízení eIDAS nicméně platí, že by měl být stejně tak přijatelný kvalifikovaný elektronický podpis oprávněného zástupce této právnické osoby. Jinak řečeno, pokud již máte kvalifikovaný elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát generovaný na bezpečném prostředku tj. USB tokenu nebo čipové kartě) a dokumenty jím podepisujete, pak by měl kvalifikovaný elektronický podpis plně dostačovat danému účelu.

Nabídka kvalifikovaných prostředků

 1. Certifikované čipové karty a tokeny

  Ty jsou vhodné pro menší celky, tzn. menší obce a města. Nabízíme Gemalto Safenet eToken 5110CC (940), který je ideální pro 1-50 pečetí za den. Celkový náklad na implementaci (návštěva, dodání tokenu, vytvoření kval. certifikátu pro elektronickou pečeť) činí 5.000 – 10.000 Kč + DPH.

 2. Certifikované HSM moduly

  HSM moduly jsou PCIe karty do slotu serveru nebo síťové appliance. Jsou vhodné pro střední města s vlastní spisovou službou. Více o HSM modulech si můžete přečíst v této sekci.

 3. Vzdálené pečetění prostřednictvím zvoleného poskytovatele

Uznatelnost v EU

Kvalifikovaná elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu vydaném v jednom členském státě se povinně uznává jako kvalifikovaná elektronická pečeť ve všech ostatních členských státech. 

Máte zájem o kvalifikovanou elektronickou pečeť?

Kvalifikovaná elektronická pečeť pro firmy a organizace

5 520 Kč Návštěva specialisty u vás, USB token, Certifikát pro el. pečeť

  Nezávazná poptávka

  Odeslání poptávky vás k ničemu nezavazuje. Budeme Vás kontaktovat do 24 hod. s dalším postupem.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH. Doprava po Praze, Brně, Zlíně a Ostravě ZDARMA. Zobrazit kompletní ceník pro více informací.

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!