Kvalifikovaný elektronický podpis

S účinností od 20.9.2018 jsou veškeré Orgány Veřejné Moci (dále jen “OVM”) dle nařízení eIDAS využívat k elektronickému podpisu tzv. bezpečné QSCD prostředky (z angličtiny „Qualified Signature Creation Device“) – tzn. například USB tokeny a čipové karty. Kvalifikovaný elektronický podpis tak v tomto ohledu nahrazuje zaručený elektronický podpis (ten umožňoval mít kvalifikovaný certifikát přímo na svém počítači).

Kvalifikovaný elektronický podpis však již není záležitostí jen orgánů veřejné moci, ale i například advokátů, notářů a dalších, kteří pracují s CzechPOINT@office. Obvyklým úkonem v rámci této aplikace je například autorizované konverze dokumentů apod. Potřebujete-li splňovat nařízení eIDAS a mít kvalifikovaný elektronický podpis, můžete přejít na náš web usbtokeny.cz, kde můžete příslušný certifikovaný prostředek zakoupit. Nebo je možné domluvit se na komplexní službě ve formě osobní návštěvy u Vás, vystavení kvalifikované certifikátu (jsme externí registrační autorita České pošty), dodání a nastavení USB tokenu včetně nezbytného poradenství. Základní cena činí 5000 Kč bez DPH a zahrnuje:

  • osobní návštěvu ve Vašem sídle v Praze, Brně či Ostravě; mimo tato města účtujeme cestovné 8 Kč bez DPH / km
  • podpis související smluvní dokumentace
  • vystavení kvalifikovaného osobního certifikátu
  • dodání a nastavení robustního USB tokenu Gemalto Safenet eToken 5110 CC