Kvalifikovaný elektronický podpis

S účinností od 20.9.2018 jsou veškeré Orgány Veřejné Moci (dále jen “OVM”) dle nařízení eIDAS povinni využívat k elektronickému podpisu tzv. bezpečné QSCD prostředky (z angličtiny „Qualified Signature Creation Device“) – tzn. například USB tokeny a čipové karty. Kvalifikovaný elektronický podpis tak musí být jednak zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Dle nařízení eIDAS má kvalifikovaný elektronický podpis má právní účinek rovnocenný podpisu vlastnoručnímu. Zároveň je kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaný v jednom členském státě, uznáván jako kvalifikovaný elektronický podpis ve všech členských státech.

Rozdíly při použití kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikované elektronické pečetě:

  • V případě dokumentu, kterým se právně jedná a který je vytvořen fyzickou (tedy úřední) osobou, je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis – to se týká zejm. správních rozhodnutí, výzev k odstranění vad a veřejnoprávních smluv.
  • V případě dokumentu, kterým se právně jedná, výsledem automatizovaného zpracování, zpravidla se zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí – to se týká zejm. výpisů z informačních systému, doručenek z elektronické podatelny a konverzních doložek v případě autorizované konverze. 

Kvalifikovaný elektronický podpis však již není záležitostí jen orgánů veřejné moci, ale i například advokátů, notářů a dalších, kteří pracují s CzechPOINT@office. Obvyklým úkonem v rámci této aplikace je například autorizovaná konverze dokumentů apod. Potřebujete-li splňovat nařízení eIDAS a mít kvalifikovaný elektronický podpis, můžete přejít na náš web usbtokeny.cz, kde můžete příslušný kvalifikovaný prostředek zakoupit. Nebo je možné domluvit se na komplexní službě ve formě osobní návštěvy u vás, vystavení kvalifikovaného certifikátu (jsme externí registrační autorita České pošty), dodání a nastavení USB tokenu včetně nezbytného poradenství. Základní cena činí 5000 Kč bez DPH a zahrnuje:

  • osobní návštěvu ve Vašem sídle v Praze, Brně či Ostravě; mimo tato města účtujeme cestovné 8 Kč bez DPH / km
  • podpis související smluvní dokumentace
  • vystavení kvalifikovaného osobního certifikátu
  • dodání a nastavení robustního USB tokenu Gemalto Safenet eToken 5110 CC