Jak podepsat smlouvu elektronicky

Chcete-li podepsat smlouvu nebo jakýkoli jiný dokument v PDF či MS Word vzdáleně, tj. bez nutnosti se s druhou smluvní stranou potkávat, řešením je elektronický podpis takového dokumentu. Ten má pak stejnou právní váhu, jako dokument podepsaný vlastnoručním podpisem.

Vlastní postup je jednoduchý:

  • V programu Acrobat Reader DC – ke stažení zde, vyberte příslušný kvalifikovaný osobní certifikát (záložka Nástroje >> Certifikáty >> Digitálně podepsat).
  • Vyberte místo, kam chce elektronický podpis vložit.
  • Potvrďte hesla a další kroky.
  • V místě, kam jste vložili podpis, by měl být vidět jeho náhled s možností prokliknout se na jeho detail. Pak je soubor podepsán a připraven k odeslání.
  • Pokud ještě nemáte kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, napište nám. Rádi vám jej osobně zřídíme. Více se dozvíte v sekci Zřízení elektronického podpisu.

Druhým řešením je zaslání smlouvy do datové schránky. V rámci toho není nutné smlouvu podepisovat. Stačí pouze zaslat příslušný dokuemnt druhé straně a posléze si stáhnout doručenku.