Elektronický podpis a dotace

S postupnou elektronizací veřejné správy vznikají nové požadavky na úkony spojené s komunikací s jednotlivými institucemi. Nejinak je tomu při podávání žádostí o dotace – elektronický podpis (tedy kvalifikovaný certifikát) je nezbytnou součástí při zakládání účtu žadatele, taktéž může být vyžadován na dokumentech, které se danému subjektu odevzdávají.

Pokud tedy potřebujete elektronický podpis, abyste vše potřebné v pořádku odevzdali, neváhejte se nám prosím ozvat!