Napište nám

Elektronický podpis pro znalce od 1. 1. 2021 (dle Zákona č. 254/2019 Sb.)

V článku se budeme věnovat problematice elektronického podpisu v rámci Zákona č. 254/2019 Sb., tedy Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021. Soustředit se budeme pouze na problematiku týkající se elektronického podpisu a s tím souvisejících pojmů, tj. zejména na výklad § 27 v rámci Hlavy VI. zákona, kde je uvedeno následující:

ZNALECKÝ POSUDEK

§ 27

Způsob podání znaleckého posudku

(1) Znalecký posudek se podává v listinné podobě nebo, souhlasí-li s tím zadavatel, v elektronické podobě; lze jej podat též ústně do protokolu.

(2) Podává-li se znalecký posudek v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk znalecké pečeti. Podává-li se znalecký posudek v elektronické podobě, musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno znalce nebo název znalecké kanceláře nebo znaleckého ústavu a označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“, a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let ode dne vyhotovení znaleckého posudku.

(3) Znalec má povinnost vyhotovit stejnopis znaleckého posudku podaného v listinné podobě a uchovat jej nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku. Znalec má povinnost uchovat znalecký posudek podaný v elektronické podobě se všemi náležitostmi podle odstavce 2 nejméně po dobu 10 let ode dne podání znaleckého posudku.

(4) Způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky stanoví ministerstvo vyhláškou.

Co tedy výše uvedené pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy znamená?

Abychom si mohli přesněji definovat, co budeme od ledna 2021 potřebovat, pojďme si jednotlivé uvedené pojmy nejprve vysvětlit.

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší formou elektronického podpisu, a to jak z hlediska důvěryhodnosti, tak i z pohledu zabezpečení. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být nejen zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a je nutné, aby byl založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Velmi jednoduše řečeno tedy jde o certifikát, který je generován do USB tokenu (vypadá např. takto https://www.usbtokeny.cz/usb-tokeny/gemalto-safenet-etoken-5110-cc/ ). Token je navíc chráněn heslem a PINem, tudíž je bezpečnost na výrazně vyšší úrovni. Více se můžete dozvědět v sekci Kvalifikovaný elektronický podpis, která je tomuto tématu věnována.

Kvalifikované časové razítko – časové razítko poskytuje záruku a nezpochybnitelný důkaz o tom, jak váš dokument vypadal v okamžiku, kdy jste jej orazítkovali a má platnost minimálně 5 let. Obvykle je nezbytné si balíček časových razítek předplatit, z něj se pak následně jednotlivá razítka při každém podpisu odebírají. Více v sekci Kvalifikovaná časová razítka.

Pokud jste elektronický podpis zatím neměli, nebo jste měli pouze kvalifikovaný certifikát v PC (tj. zaručený elektronický podpis), budete si nově muset opatřit USB token, zřídit si na něm nový certifikát a nakoupit balíček kvalifikovaných časových razítek. S tím vám samozřejmě rádi pomůžeme – nebudete muset nikam cestovat, vše zřídíme ve vaší kanceláři. Stačí se nám ozvat přes poptávkový formulář níže, nebo nás kontaktovat na e-mailu info@elektronickypodpis.cz.

Sdílet článek

Máte zájem o zřízení elektronického podpisu?

Elektronický podpis pro firmy a organizace

3 900 Kč Návštěva specialisty u vás
364 Kč Kvalifikovaný certifikát

Obnova certifikátu PostSignum

2 500 Kč Návštěva specialisty u vás
nebo
1 200 Kč Pomoc on-line a tel. (1 podpis)
364 Kč Kvalifikovaný certifikát

  Nezávazná poptávka

  Odeslání poptávky vás k ničemu nezavazuje. Budeme Vás kontaktovat do 24 hod. s dalším postupem.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH. Doprava po Praze, Brně, Zlíně a Ostravě ZDARMA. Zobrazit kompletní ceník pro více informací.

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!