Napište nám

Elektronický podpis pro soudní tlumočníky a soudní překladatele od 1. 1. 2021 (dle Zákona č. 354/2019 Sb.)

V článku se budeme věnovat problematice elektronického podpisu v rámci Zákona č. 354/2019 Sb., tedy Zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021. Soustředit se budeme pouze na problematiku týkající se elektronického podpisu a s tím souvisejících pojmů, tj. zejména na výklad § 27 v rámci Hlavy VI. zákona, kde je uvedeno následující:

TLUMOČNICKÝ A PŘEKLADATELSKÝ ÚKON

§ 27

Způsob provedení tlumočnického a překladatelského úkonu

(1) Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně. Pro písemné provedení tlumočnické činnosti platí odstavec 2 obdobně.

(2) Překladatelský úkon lze provádět pouze písemně. Provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. Provádí-li se překladatelský úkon v elektronické podobě, musí být dán souhlas zadavatele. Zároveň musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno překladatele a označení „překladatel“, a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let ode dne provedení překladatelského úkonu.

(3) Je-li tlumočnická či překladatelská činnost vykonávána z některého nebo do některého z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, vykonává se taková činnost způsobem odpovídajícím charakteru použitého komunikačního systému.

(4) Tlumočnickou pečetí lze opatřit pouze překladatelský úkon nebo tlumočnický úkon v písemné podobě.

(5) U tlumočnických úkonů, jejichž celková délka přesahuje 4 hodiny, musí být zařazena alespoň hodinová přestávka nebo být ustanoveni alespoň 2 tlumočníci.

(6) Způsob provedení tlumočnického úkonu a náležitosti překladatelského úkonu, užívání tlumočnické pečeti a tlumočnické doložky stanoví ministerstvo vyhláškou.

Co tedy výše uvedené pro soudní tlumočníky a soudní překladatele znamená?

Abychom si mohli přesněji definovat, co budeme od ledna 2021 potřebovat, pojďme si jednotlivé uvedené pojmy nejprve vysvětlit.

Kvalifikovaný elektronický podpis je nejvyšší formou elektronického podpisu, a to jak z hlediska důvěryhodnosti, tak i z pohledu zabezpečení. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být nejen zaručený, ale navíc musí být vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření podpisů (USB token, čipová karta) a je nutné, aby byl založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Velmi jednoduše řečeno tedy jde o certifikát, který je generován do USB tokenu (vypadá např. takto https://www.usbtokeny.cz/usb-tokeny/gemalto-safenet-etoken-5110-cc/ ). Token je navíc chráněn heslem a PINem, tudíž je bezpečnost na výrazně vyšší úrovni. Více se můžete dozvědět v sekci Kvalifikovaný elektronický podpis, která je tomuto tématu věnována.

Kvalifikované časové razítko – časové razítko poskytuje záruku a nezpochybnitelný důkaz o tom, jak váš dokument vypadal v okamžiku, kdy jste jej orazítkovali a má platnost minimálně 5 let. Obvykle je nezbytné si balíček časových razítek předplatit, z něj se pak následně jednotlivá razítka při každém podpisu odebírají. Více v sekci Kvalifikovaná časová razítka.

Pokud jste elektronický podpis zatím neměli, nebo jste měli pouze kvalifikovaný certifikát v PC (tj. zaručený elektronický podpis), budete si nově muset opatřit USB token, zřídit si na něm nový certifikát (s vaším jménem a označením „překladatel“) a nakoupit balíček kvalifikovaných časových razítek. S tím vám samozřejmě rádi pomůžeme – nebudete muset nikam cestovat, vše zřídíme ve vaší kanceláři. Stačí se nám ozvat přes poptávkový formulář níže, nebo nás kontaktovat na e-mailu info@elektronickypodpis.cz.

Sdílet článek

Máte zájem o zřízení elektronického podpisu?

Elektronický podpis pro firmy a organizace

3 900 Kč Návštěva specialisty u vás
364 Kč Kvalifikovaný certifikát

Obnova certifikátu PostSignum

2 900 Kč Návštěva specialisty u vás
nebo
1 500 Kč Pomoc on-line a tel. (1 podpis)
364 Kč Kvalifikovaný certifikát

  Nezávazná poptávka

  Odeslání poptávky vás k ničemu nezavazuje. Budeme Vás kontaktovat do 24 hod. s dalším postupem.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH. Doprava po Praze, Brně, Zlíně a Ostravě ZDARMA. Zobrazit kompletní ceník pro více informací.

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!

  Děkujeme za Vaši nezávaznou poptávku.

  Do 24 hodin se Vám ozveme s nabídkou a dalším postupem. Hezký den!